SIMDENSITY – nowy, innowacyjny system oceny gęstości i jakości kości dla implantologów.

Badanie i ocena gęstości kości odgrywa kluczową rolę w procesie planowania i przeprowadzania zabiegów implantacji zębowej. Obecne stosowane metody oceny jakościowej i ilościowej oceny stanu kości wyrażone we względnych jednostkach Hounsfielda  (HU) i skalsyfikowane w 1989 r. w skali jakościowej oceny kości Mischa poprzez przyjęte oznaczenia od D1 do D4 nie są wystarczające i nie są im przypisane zarówno w ich granicach, jak i wewnątrz ich obszarów żadne uznane fizyczne jednostki miary.

System Simdensity pozwala już na etapie diagnostyki przed zabiegowej dokonać pogłębionej analizy stanu i jakości kości pacjenta, która dotychczas możliwa była dopiero w trakcie realizacji zabiegu.
Wdraża innowacyjne podejście do badań diagnostyki przed zabiegowej dostarczając lekarzowi informacje, które dotychczas nie były dla niego dostępne poprzez:

  • wyliczanie i prezentację w obowiązujących bezwzględnych wartościach jednostek fizycznych g/cm3 wartości gęstości kości w całym obszarze szczęki i żuchwy diagnozowanego pacjenta i w każdym wskazanym przez lekarza punkcie odniesienia dla planowanego zabiegu. Pomiar jest precyzyjny i może być realizowany z rozdzielczością do 1 voxela.
    Dostarczona informacja powoduje istotne zwiększenie możliwości oceny stanu kości w miejscu planowanego zabiegu oraz w ogólnej ocenie stanu jakości kości pacjenta.
    Twórcy systemu Simdensity uważają, że to nie koniec możliwości, bo ze względu na brak rozszerzonych protokołów implantacji udostępnianych przez producentów implantów, lekarz nie może jeszcze w 100% wykorzystać tej wiedzy. Istotnym działaniem jakie przewidują w kolejnym kroku, jest przeprowadzenie dodatkowych badań związanych z rozwojem produktu. Badania takie już są prowadzone we współpracy z jednym z czołowych producentów implantów oraz wspierane przez znane firmy W&H i C. WITT. Ich wyniki doprowadzą do korelacji danych generowanych w systemie z powstaniem nowych protokołów implantologicznych.
  • prezentację zachodzących zmian gęstości kości poprzez wprowadzenie skali kolorów z przypisanymi dla każdego z nich granicznymi wartościami gęstości kości. Zmiany wartości gęstości z wykorzystaniem dominanty barw można obserwować i analizować dla każdej z warstw przekroju kości nawigując wzdłuż osi planowanego miejsca zabiegu.

Obie innowacyjne funkcjonalności generują ważne i nowe dla procesu diagnostyki przed zabiegowej implikacje:

  • Po pierwsze, planując zabieg implantacji, już na etapie diagnostyki przed zabiegowej otrzymujemy informacje o wyznaczeniu ilościowej i rzeczywistej fizycznej wartości gęstości kości. Obecnie, w praktyce taką informację pozyskujemy opierając się na odczuciu oporu stawianego przez kość na wiertle dopiero w trakcie wykonywania zabiegu, podczas realizacji protokołów wiercenia otworu pilotującego i przygotowania łoża implantu zębowego.
bw_dicomcolor_simdensity  • Po drugie, wprowadzenie skali barw odzwierciedlającej zmiany gęstości, znacznie poprawia zdolność do obserwowania i diagnozowania takich zmian. Percepcja oka do odróżniania zmian gęstości kości w dotychczas użytkowanej w dostępnych obecnie systemach przeglądarek zdjęć skali szarości jest niewystarczająca do precyzyjnej ich oceny. Sytuacja zmienia się diametralnie podczas zastosowania systemu Simdensity, bowiem następujące kolejno zmiany kolorów widoczne na zdjęciach warstwowych są natychmiast zauważalne i wpływają na poprawę jakość oceny diagnostycznej stanu kości pacjenta.

Metoda diagnostyczna jest prosta w stosowaniu i polega na wykonaniu standardowo realizowanego badania tomograficznego CBCT z użyciem łatwego w zastosowaniu wzornika gęstości, a następnie eksporcie uzyskanego pliku DICOM do chmurowego systemu Simdensity gdzie lekarz, poprzez webową aplikację może już skorzystać z dostępnych funkcjonalności.
Funkcjonalność aplikacji użytkownika jest intuicyjna i analogiczna do stosowanych obecnie systemów w dostępnych przeglądarkach plików DICOM.

Nowe możliwości diagnostyki stomatologicznej, oferowane przez system Simdensity, wpływają na poprawę jej jakości, a powszechna dostępność, po wprowadzeniu tego narzędzia na rynek przez Visual Tech-Lab, może wyznaczyć nowy standard jakości badania diagnostycznego.

Simdensity wchodzi aktualnie w proces certyfikacji wyrobu medycznego, ale już w grudniu 2023 r. Visual Tech-Lab deklaruje możliwość skorzystania z wersji przedwdrożeniowej.